Výkup katalyzátorů

Pro nakládání s tímto odpadem máme veškerá oprávnění a povolení. Za převzatý odpad Vám vystavíme příslušný doklad. Rádi přivítáme nové dodavatele z autovrakovišť, sběren odpadu či firem zabývajících se ekologickou likvidací autovraků.

Na Vaši návštěvu se budeme těšit!

O nás

Vykupujeme upotřebené katalyzátory a filtry pevných částic z ekollikvidací, servisů či autovrakovišť. K přijmutí tohoto druhu odpadu máme všechna potřebná oprávnění.

Rychlé kontakty pro výkup katalyzátorů

Seznam vykupovaných odpadů

16 08 01 - Upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, rhodium, paladium, iridium nebo platinu (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07)